NABÍDKA KOREKTUR

Jazykové korektury českých textů

Provádím úpravy jakýchkoli textů v češtině. Mám zkušenost jak s korekturami studentských prací, tak s úpravami textů na webu i dalších (odborné texty, různé články). Texty mi prosím zasílejte prostřednictvím e-mailu: Veronika.Lenzova@email.cz, já vám je pak opravené zašlu zpět, nebo si můžete objednat korektury přes formulář.

Úpravy textů provádím standardně do čtyř dnů až jednoho týdne (samozřejmě podle rozsahu), možná je ale i kratší doba, termín vždy dohaduji se zákazníkem individuálně (konkrétní termín se odvíjí od rozsahu textu, náročnosti jeho úprav a od mé momentální vytíženosti, ale v první řadě se snažím řídit potřebou zákazníka). Preferuji nicméně kvalitní práci a možnost si přečíst text s odstupem ještě jednou před bleskovými termíny. Rychlé termíny nemohu nabídnout vždy - záleží na délce textu, pracnosti opravy a mé aktuální vytíženosti. 

 

 

Pravopisné a stylistické korektury

Provádím kompletní pravopisné korektury vašich textů (překlepy, gramatické chyby) a běžnou stylistickou korekturu těchto textů (viz ukázka níže) - nemění se celé věty ani uspořádání textu. 

Součástí korektur je dvojí čtení textu, opravy dostanete vyznačené v režimu revizí, abyste mohli snadno zkontrolovat, které části textu byly opraveny. 

Korektury a editace textů

Součástí této úpravy je kompletní gramatická korektura textu a jeho rozsáhlejší úpravy (změna členění textu, přeformulování vět...). Při úpravách respektuji styl autora, rozsáhlejší změny konzultuji po telefonu nebo e-mailem (podle dohody). 

Před začátkem úpravy textu posoudím, zda daný text rozsáhlejší editaci potřebuje - pokud se domnívám, že nikoli, nabídnu zákazníkovi levnější variantu běžné stylistické korektury.