Ceník pro rok 2024

Ceny a podmínky služby

Udaná cena (62 Kč za běžný text) platí pro jednu normostranu textu, což je 1800 znaků včetně mezer. (Můžete si sami vypočítat ve Wordu – na záložce revize, počet slov – ukáže počet znaků daného souboru, který si vydělíte 1800.)

Konečná cena se může v některých případech mírně lišit podle stavu daného textu (záleží na individuálním posouzení konkrétního textu). Celkovou cenu vám sdělím ještě před začátkem práce, abyste se mohli rozhodnout, zda o mé služby máte zájem, případně se mohli k ceně vyjádřit. Předem dohodnutá cena je konečná, nepřidávám k ní žádné příplatky ani DPH (nejsem plátce).  Minimální částka, kterou účtuji, je 300 Kč. 

Za korektury se platí předem buď záloha ve výši poloviny stanovené ceny, nebo celá částka předem. Číslo účtu vám sdělím e-mailem. Pokud zaplatíte předem celou částku, bude cena nižší:

  • 57 Kč za 1 normostranu u základní korektury
  • 89 Kč za 1 normostranu u stylistické korektury
  • 71 Kč za 1 normostranu u dvoukolové korektury
  • 48 Kč za 1 normostranu u speciální ceny (studentské práce)

V případě zájmu nabízím jako samostatnou službu zdarma stanovení ceny předem. Pokud mi pošlete soubor na e-mail Veronika.Lenzova@email.cz, napíši Vám obratem cenu za jeho korekturu a pošlu opravenou malou část textu jako ukázku své práce zdarma. Odhad ceny vás k ničemu nezavazuje, záleží jen na vás, zda si u mě korekturu zadáte, či nikoliv.

Termín vyhotovení korektury bude domluven individuálně. Snažím se přizpůsobit požadavkům zákazníka, ale pokud hledáte někoho na rychlý termín (desítky stran např. za dva dny), obraťte se prosím na jiné korektory, kteří nabízejí expresní vyhotovení korektur. 

Ohledně přijímání nových zakázek a termínů se prosím podívejte na úvodní stránku, kde je oddíl AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST. Tam se dočtete, zda přijímám nové zakázky, případně další důležité informace. Většinou mívám zaplněný kalendář předem i na několik měsíců, takže je jistější domluvit se předem, abych měla na novou zakázku ještě prostor. 

ZÁKLADNÍ KOREKTURA - 62 Kč / 1 normostrana

oprava pravopisu, překlepů, chybných větných vazeb...

REDAKČNÍ ÚPRAVA TEXTU - 98 Kč / 1 normostrana

základní korektura plus rozsáhlejší stylistické úpravy (celých vět, formulací, změna pořadí vět, v některých případech i kontrola věcné správnosti...)

DVOUKOLOVÁ KOREKTURA - 80 Kč / 1 normostrana

Vhodná pro knihy – první korektura ve Wordu formou revizí, druhá (předtisková) po vysázení knihy (odstranění posledních drobných chyb v korektuře, kontrola správného zakončení řádků, odstranění vadných dělení slov, uvozovek aj., tedy chyb, které vznikly během sazby. Nejdoporučovanější forma korektury na texty, které vyjdou tiskem.

STUDENTSKÉ PRÁCE (BAKALÁŘKY, DIPLOMKY AJ.) - SPECIÁLNÍ CENA

53 Kč / 1 normostrana