CENÍK

Ceny a podmínky služby

Udaná cena (44 Kč za běžný text) platí pro jednu normostranu textu, což je 1800 znaků včetně mezer. (Můžete si sami vypočítat ve Wordu – na záložce revize, počet slov – ukáže počet znaků daného souboru, který si vydělíte 1800.)

Konečná cena se může v některých případech mírně lišit podle stavu daného textu (záleží na individuálním posouzení konkrétního textu). Celkovou cenu vám sdělím ještě před začátkem práce, abyste se mohli rozhodnout, zda o mé služby máte zájem, případně se mohli k ceně vyjádřit. Předem dohodnutá cena je konečná, nepřidávám k ní žádné příplatky ani DPH (nejsem plátce). Nepočítám si příplatky za práci večer a o víkendech, ani za korekturu textu ve formátu PDF. Minimální částka, kterou účtuji, je 100 Kč (musíte si tedy zadat na korekturu alespoň 2-3 strany).

Opravenou práci vám zašlu po připsání peněz na účet, jehož číslo vám sdělím e-mailem.

V případě zájmu nabízím jako samostatnou službu zdarma stanovení ceny předem. Pokud mi pošlete soubor na e-mail Veronika.Lenzova@email.cz, napíši Vám obratem cenu za jeho korekturu a pošlu opravenou malou část textu jako ukázku své práce zdarma. Odhad ceny vás k ničemu nezavazuje, záleží jen na vás, zda si u mě korekturu zadáte, či nikoliv.

Termín dokončení korektury se řídí rozsahem a náročností opravy a mou aktuální vytížeností. Texty kratší než 10 normostran můžu opravit za 1-2 dny, delší texty přibližně za 4 dny až týden, rozsáhlejší texty (např. 100 NS a víc) mohou trvat i déle. Termín vždy konzultuji se zákazníkem předem. Pokud potřebujete nějaký termín vyhotovení, napište mi to, budu se snažit vám vyjít podle možností vstříc.

Sama za sebe preferuji spíš kvalitní práci (možnost přečíst text s časovým odstupem) než bleskové termíny, které mohou být na úkor kvality.

ZÁKLADNÍ KOREKTURA - oprava pravopisu, překlepů, chybných větných vazeb...

44 Kč / 1 normostrana

KOREKTURA A EDITACE TEXTU - základní korektura plus rozsáhlejší stylistické úpravy (celých vět, jejich pořadi...)

71 Kč / 1 normostrana

STUDENTSKÉ PRÁCE (BAKALÁŘKY, DIPLOMKY AJ.) - SPECIÁLNÍ CENA

30 Kč / 1 normostrana

Příplatky - expresní termíny

VYHOTOVENÍ DO JEDNOHO DNE - 50 % z celkové ceny navíc; DO DVOU DNŮ - 30 % z celkové ceny navíc; VYHOTOVENÍ DO TŘÍ DNŮ - texty nad 20 normostran - 20 % z celkové ceny navíc. PŘESNÉ PODMÍNKY A MOŽNOSTI EXPRESNÍCH TERMÍNŮ BUDOU VŽDY DOHODNUTY INDIVIDUÁLNĚ.

Slevy - za množství normostran (ns)

Texty NAD 40 NS - sleva 5 % z celkové ceny; Texty NAD 50 NS - sleva 10 % z celkové ceny; Texty NAD 100 NS - sleva 15 % z celkové ceny. MNOŽSTEVNÍ SLEVY NEPOSKYTUJI U EXPRESNÍCH TERMÍNŮ A PRO STUDENTSKÉ PRÁCE ZA SPECIÁLNÍ CENU.