Nabídka korektur

Jazykové korektury českých textů

Provádím úpravy jakýchkoli textů v češtině. Mám zkušenost s korekturami studentských prací, s úpravami textů na webu i dalších (odborné texty, různé články). Texty mi prosím zasílejte na e-mail: Veronika.Lenzova@email.cz, já vám je pak opravené zašlu zpět, nebo si můžete objednat korektury přes formulář. Texty ke korektuře mohou být ve formátu DOC, DOCX. RTF, TXT, PDF, PPT,PPTX (pokud máte jiný, napište, zkusíme váš požadavek společně vyřešit).

Opravy provádím formou revizí, takže přesně uvidíte, co se v textu změnilo. Pokud by mohlo opravou dojít ke změně významu nebo do autorského stylu, konzultuji e-mailem zvlášť, abyste se k takové opravě mohli vyjádřit.

V případě zájmu můžete využít samostatné služby zdarma stanovení ceny předem – pokud mi zašlete text, který potřebujete opravit, na e-mail Veronika.Lenzova@email.cz, zašlu vám cenu korektury a opravenou krátkou část textu jako ukázku své práce zdarma. Stanovení ceny vás k ničemu nezavazuje, záleží na vás, jestli si u mě korekturu zadáte, nebo ne.

Termín vždy domlouvám se zákazníkem individuálně (konkrétní termín se odvíjí od rozsahu textu, náročnosti jeho úprav a od mé momentální vytíženosti, ale v první řadě se snažím řídit potřebou zákazníka). Preferuji nicméně kvalitní práci a možnost si přečíst text s odstupem ještě jednou před bleskovými termíny. Rychlé termíny nemohu nabídnout vždy – záleží na délce textu, pracnosti opravy a mé aktuální vytíženosti. Rovněž nejsem schopna zvládnout do druhého dne text o několika desítkách stran – taková korektura by už nutně byla nekvalitní a s chybami. 

Ohledně přijímání nových zakázek a termínů se prosím podívejte na úvodní stránku, kde je oddíl AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST. Tam se dočtete, zda přijímám nové zakázky, zda aktuálně nabízím expresní termíny, případně další důležité informace. 

Další informace o korekturách najdete v záložce CeníkDotazy

 

 

Základní korektura

Tato korektura je zaměřena na pravopis, překlepy, základní stylistické chyby, opravy chybných vazeb ve větách. Ukázku takové korektury si můžete prohlédnout níže (obrázek se po kliknutí zvětší). Vlevo je text v původní podobě, uprostřed text s vyznačenými opravami, vpravo text po úpravě. 

Stylistická korektura, redakční úpravy textu

V rámci této korektury opravím všechno jako v základní, dále se ovšem zaměřuji na stylistické úpravy (členění textu, přeformulování vět, odstranění nadbytečných slov,  tzv. \"slovní vata\" aj.)  Při úpravách respektuji styl autora, rozsáhlejší změny konzultuji e-mailem nebo po telefonu (podle dohody). Před začátkem úpravy textu posoudím, zda daný text rozsáhlejší editaci potřebuje - pokud se domnívám, že nikoli, nabídnu zákazníkovi levnější variantu běžné korektury. 

Korektury studentských prací

Korektury studentských prací (bakalářky, diplomky, seminární práce aj.) provádím za sníženou cenu, protože chápu, že studenti nemívají zpravidla tolik peněz a text nevyužijí k ničemu jinému než k odevzdání do školy, tudíž je nechci zatěžovat neúměrnými náklady. Studentské práce provádím formou základní korektury (stylistická není vhodná, protože by příliš zasahovala do autorství studenta, který má práci vytvořit samostatně). Provádím rovněž odstranění nevhodných výrazů na konci řádků (jednoslabičné předložky, speciální výrazy). Po dohodě mohu zkontrolovat i citace nebo základní formátování, o tyto práce navíc se cena o něco navýší (bude předem individuálně domluveno).