Nejčastější otázky

Co může korektura na mém textu zlepšit?

Zcela samozřejmě vám při korektuře odstraním překlepy a pravopisné chyby (i/y, s/z, čárky ve větách, velká písmena apod.) a základní typografické nastavení (správná forma číselných a odrážkových seznamů, správná forma obsahu, nadpisy atd.), základní stylistické nesrovnalosti. Korektura ale není copywriting a neznamená úpravu obsahu, tudíž vám např. nezajistí opravu věcných chyb v bakalářce nebo diplomce.

Není korektura školních prací podvod, když svou práci má každý psát sám?

Korektura školních prací zakázaná není, pokud je to skutečně jen korektura. Ta totiž nemění obsah práce ani její logickou návaznost. Nepřípustné je, aby celou práci nebo její části někdo vypracovával místo jejího autora.

Jak text ke korektuře předám a jak ho dostanu zpět?

Text ke korektuře mi zašlete na e-mail Veronika.Lenzova@email.cz, já vám jej v domluveném termínu (a po připsání platby na účet) zašlu opravený zpět. Text opravuji formou revizí, abyste měli přehled, co se v něm změnilo. Složitější úpravy konzultuji se zákazníkem většinou po e-mailu.

V jakém formátu mohu text zaslat?

Texty zasílejte nejlépe v programu Word, formát .pdf mohu přečíst a navrhnout opravy, ale jen formou vložených poznámek, změny pak musíte provést v textu sami. Pokud můžete, zašlete mi text ještě před vložením obrázků, s "čistým" textem - velké soubory po finální grafické úpravě a s obrázky se mohou po provedených revizích textu rozhodit a může se zvětšit velikost souboru (revizemi). Pro vás i pro mne je jednodušší, pokud mi zašlete pouze text. Pokud to už ale nejde jinak, poradím si i s obrázky.

Jak se liší základní a stylistická korektura?

Základní korektura je zaměřená především na pravopis a překlepy, kromě toho opravím ještě nejzákladnější stylistické chyby, chybné větné vazby apod. V "režimu" stylistické korektury vám opravím všechno v rozsahu základní, ale navíc se zaměřuji na slohovou stránku vyjádření - odstraním nadbytečná slov, tzv. "slovní vatu", přeformuluji neobratné vazby a spojení, mohu zaměnit některá slova za jejich synonyma, pořadí vět, sjednotím vyjadřování celého textu. Výsledkem stylistické korektury je čtivý a srozumitelný text.

Kdy bude korektura hotová?

Záleží především na rozsahu textu. Orientačně počítejte deset stránek textu na jeden pracovní den. (Jedná se o normostrany a údaj se může lišit podle stavu textu aj., takže je to skutečně orientační údaj.) Pokud mi to kapacity dovolí, nabízím i rychlejší termíny za příplatek, ty domlouvám individuálně. Za den ale určitě nezvládnu padesát stran či víc, pokud potřebujete opravit bakalářku za dva dny, obraťte se prosím na jiné korektory, kteří tyto služby nabízejí. Na úvodní stránce mám oddíl AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST, kde uvádím, od jakého termínu můžu pracovat na nových zakázkách a zda nabízím expresní termíny.