OCHRANA OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ

Jaké údaje sbírám, jak s nimi nakládám a jaká jsou vaše práva

Děkuji Vám za návštěvu těchto stránek a za Váš zájem. Snažím se zajistit Vaše soukromé údaje tak, abyste se tady cítili dobře a v bezpečí.

Od 25. 5. 2018 platí u nás nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále GDPR. Jako správce osobních údajů (tedy člověk, který rozhoduje o způsobu a účelu shromažďování osobních údajů, o nakládání s nimi a který je zodpovědný za jejich zabezpečení) na těchto webových stránkách Vás informuji, jak a proč zpracovávám Vaše osobní údaje a o Vašich právech v souvislosti s nimi.

Správcem osobních údajů na stránce www.dobretexty.cz je Mgr. Veronika Ďuríčková, IČ 3736351, sídlo firmy Husitská 110/70, Praha 3, IČ: 03736351, ŽL vydaný v Praze 3 dne 18. 2. 2016 pod č.j. UMCP3 019062/2016 a spisovou značkou S UMCP3 019059/2016.

Údaje od Vás získávám prostřednictvím formuláře na stránkách www.dobretexty.cz. S osobními daty nakládám zodpovědně, v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Jsou uložené na zabezpečených serverech, výhradně v prostoru EU. Vaše údaje zpřístupním pouze z důvodů plnění zákonných povinností (tj. úředním osobám) – kromě této výjimky nikdy neposkytuji žádným třetím stranám. Vaše soukromé údaje sbírám ze dvou důvodů: marketingového (na základě dobrovolného souhlasu) a obchodního (na základě objednaných korektur textů). 

Marketingové účely 

Těmito účely rozumím informační materiály z webových stránek www.dobretexty.cz, nejčastěji informace o nových článcích z tohoto webu. Informace zasílám zdarma na mailové kontakty na základě uděleného souhlasu s tímto zasíláním. Dobrovolný souhlas byl poskytnut buď v e-mailu, nebo prostřednictvím formuláře na těchto stránkách. Pro účely marketingových sdělení eviduji pouze zadanou
e-mailovou adresu (jako minimální údaj k tomu, aby e-mail mohl být doručen). Vaše údaje budu uchovávat do doby, než svůj souhlas odvoláte. Odvolání souhlasu je možné velmi jednoduše v každém zaslaném e-mailu.

Obchodní účely

pro tyto účely uchovávám údaje zákazníků, kteří si objednali mé služby (korektury textů). Aby bylo možné identifikovat kupujícího, komunikovat s ním během vypracovávání zakázky, identifikovat bezhotovostní platbu a vystavit řádný doklad o zaplacení (fakturu), uschovávám následující údaje:

 • Jméno, příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Adresa
 • IČ, DIČ (pokud je má)
 • Číslo účtu

Tyto Vaše údaje zpracovávám během realizace zakázky a uschovávám podle zákona po dobu deseti let.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Máte právo se na mě obrátit, chtít vědět, jaké přesně údaje o Vás mám, a požadovat opravu údajů, pokud mají být jinak.
 • Můžete mě požádat o vysvětlení nebo nápravu, pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, o opravu či doplnění údajů nebo o jejich výmaz (právo být zapomenut).
 • Máte právo podat na mě stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že:

 • Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě dobrovolného souhlasu nebo zákonného právního titulu.
 • Nepracuji s citlivými údaji (zdravotní stav, národnostní, rasový, etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientace, náboženské, politické přesvědčení aj.)
 • Vůči svým odběratelům splňuji informační povinnost a umožňuji jim výkon jejich práv (podle zákona o ochraně osobních údajů)
 • Pokud by došlo z mé strany k jakýmkoli změnám oproti popsanému stavu, neprodleně o tom budu své odběratele informovat, popř. tyto změny nebudu realizovat bez jejich informovaného souhlasu, pokud to zákon vyžaduje.

Snažila jsem se popsat všechno okolo soukromých údajů a nakládání s nimi co nejsrozumitelněji, kdyby Vám nicméně nebylo cokoli jasné nebo byste se chtěli jen na něco zeptat, kontaktujte mě na e-mailu Veronika.Lenzova@email.cz nebo na telefonu 604 629 139.