Proč vlastně mít text v pořádku?

Tento článek jsem asi měla napsat jako první. Možná mě to nenapadlo, protože mi chyby v textech vždycky vadily a nepřemýšlela jsem o tom, že to někdo může cítit jinak.
Nicméně může. „Důležitý je obsah, ne formaříká se někdy. Lpění na formálních pravidlech je hnidopišství, kvůli kterému utíkají důležité věci a kvůli kterému se odsuzujeme přehrabovat ve spleti malicherných detailů, z nichž ještě existuje tisíc výjimek, takže se to ani naučit nedá.
„Se ženami je to jako s gramatikou, je mnohem více výjimek než pravidel,“ napsal prý Immanuel Kant (a určitě tím nechtěl říci nic pěkného ani o ženách, ani o gramatice).
Proč je tedy důležité mít texty opravené, zkontrolované, pravopisně, stylisticky a typograficky v pořádku?

1. PROTOŽE FORMÁLNÍ ÚPRAVA TEXTU VYTVÁŘÍ O PISATELI PRVNÍ DOJEM, JEHOŽ SE JEN TĚŽKO ZBAVUJE

Dotazovaní lidé často uváděli, že pravopisné chyby, překlepy a nedostatečná úprava textů je odradily od nákupu zboží na webu, jehož nabídka je původně oslovila. Studenti mají za tyto chyby ve školních pracích snížené hodnocení, které může v krajních případech vést až k nepřijetí práce.

Pokud se někdo hrdě vypraví do společnosti oděn v umaštěných teplácích a děravém tílku s fleky od guláše, bude do všech světových stran vysílat nepřeslechnutelnou zprávu „Jsem buran“, aniž by se musel obtěžovat s jakýmkoli verbálním projevem. 
A podobně pokud někdo dává ve svých „veřejných“ písemných projevech najevo okázalé pohrdání veškerými pravopisnými a gramatickými zákonitostmi, vybuduje si bez větší námahy stejnou pověst.

Dalibor Behún, Petr Behún: Pište správně česky – poradna šílených korektorů

2. PROTOŽE JSOU HEZČÍ A LÉPE SE ČTOU

Ano, lépe vypadají, k tomu napomůže typografická úprava. Nejednotné nadpisy, střídající se písmo, chybějící nebo zdvojené mezery mezi slovy, odrážky zarovnané „cik-cak“ vizuálnímu dojmu nepomohou, text nacpaný do jednoho nekončícího bloku bez odstavců je nepřehledný.

3. PROTOŽE JSOU SROZUMITELNÉ

Mozek je schopen domyslet si mnohé v textu, jak demonstruje anonymní ukázka kolující po internetu:

 V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE UINERVTISY VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEŮITŽÁ VĚC JE, ABY BLYA PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽŮE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉŮ PEŘČETŠ. JE TO PORTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK.

Na pár slovech může být takové čtení zábavné, ale nedal by se tak číst ani delší běžný text, nemluvě třeba o odborném, jehož pochopení je náročnější samo o sobě a na „domýšlení“ se příliš spoléhat nemůžeme. Čtení textu znesnadňují překlepy, ale i pravopisné chyby – v krajním případě mohou úplně změnit význam textu („byt“ nebo „bit“ aj.), ale téměř vždycky působí rušivě. Podstatně mohou změnit význam čárky ve větách.
Vtipný a nadsazený, ale velmi názorný příklad takového zkreslení uvádí třeba časopis Naše řeč, č. 1 z roku 1945:

Náhle vkročil sem baron Greifenefels na hlavě, maje cylindr na nohou, skvělé lakové střevíce v ruce, hůl se stříbrnou rukojetí v pravém oku, lesknoucí monokl smál se hlasitě…

4. V ČEM NÁM MŮŽE POMOCI KOREKTURA

Korektura pomůže při práci s textem:

  • Opravit překlepy;
  • opravit pravopisné chyby, dát čárky na správná místa;
  • sjednotit text;
  • upravit stylistiku tam, kde se opakují slova, výrazy jsou kostrbaté a ztrácejí na srozumitelnosti;
  • dodat textu základní typografickou úpravu, sjednotit tuto úpravu, zvýraznit důležité prvky.

Pokud píšete e-book a zajímalo by vás, jak si text svépomocí opravit, mohu vám poslat zdarma JAK NA KOREKTURU E-BOOKU, když mi napíšete nebo vyplníte formulář u odkazu.

A pokud byste potřebovali korektora, ozvěte se mi, jsem tu pro vás.

Komentáře