V tomto článku budu mluvit o názvech kapitol a podkapitol (názvu celé bakalářky je věnovaný předchozí článek). Mám pro vás pár tipů, které by vám s nimi mohly pomoci.

1. OBSAH JE OSNOVA

Nadpisy by měly být co nejkonkrétnější. Pokud by se daly bez problémů použít do jiné práce (třeba ze zcela jiného oboru), je to špatně – výklad pojmů, metodologie, praktická část, použité techniky, návrh řešení… zde by bylo třeba doplnit, výklad JAKÝCH pojmů, JAKÉ použité techniky, návrh řešení ČEHO aj. Obsah by měl totiž sloužit jako první orientace v textu, když si jej někdo přečte, měl by zhruba vědět, o čem práce bude (zatímco z předchozích hesel by ani nepoznal, zda je o historii, nebo o počítačových programech). Proto se také nehodí psát do nadpisů zkratky, které nejsou obecně známé, i když jsou v textu vysvětlené (obsahem totiž může listovat někdo, kdo práci nečetl, a tudíž význam zkratek nezná). Nejlépe by se v nadpisech měla objevit klíčová slova z textu – jaká bychom zadali do Google, kdybychom svou práci chtěli najít na internetu. Jako obsah může posloužit osnova práce, pokud ji máme dobře zpracovanou. Zároveň ale nemůžeme dosahovat požadované úrovně podrobnosti tak, že nadpis roztáhneme na čtyři řádky – mnohem vhodnější je zamyslet se nad použitím adekvátních odborných termínů (obsah s dlouhými nadpisy vypadá velmi nepřehledně a ošklivě).

TIP: K vytvoření obsahu bakalářky můžete použít třeba myšlenkové mapy.

2. PÁR DAŠÍCH TIPŮ K TVORBĚ NADPISŮ A OBSAHU
 • Nadpisy by se měly vejít ideálně na jeden řádek, výjimečně na dva řádky (když to opravdu nejde vymyslet jinak – a rozhodně ne všechny). V obsahu to vypadá opravdu nepřehledně a neesteticky.
 • Obsah by se měl vejít na jednu stránku (to je další důvod, proč by jednotlivé nadpisy neměly být příliš dlouhé).
 • Názvy kapitol a podkapitol členíme nejvýš na tři úrovně, čtyři jsou příliš mnoho. Pokud je obsah dlouhý, zamyslete se nad tím, zda by nebylo vhodnější v něm zobrazovat jen dvě úrovně a třetí nechat jen v textu jako podkapitoly. Určitě se ale řiďte především školními pokyny, pokud k tomu něco uvádějí.
 • Mezi názvem kapitoly a názvem nižší úrovně měl být nějaký text (a neměla by to být jen jedna věta).
 • Rozhodně si přečtěte školní pokyny. K nadpisům a jejich formální úpravě bývá řada požadavků a předpisů.
 • Za nadpisem se nikdy nepíše tečka.
3. PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM

Nadpisy a obsah vytváříme vždycky pomocí stylů (ve Wordu), nikdy ručně. Tak docílíme toho, že nadpisy mají jednotný vzhled i číslování a můžeme pak vygenerovat automatický obsah. Číslování má správný formát, včetně interpunkčních znamének a mezer. Když nějakou kapitolu vymažeme nebo naopak doplníme, ostatní se při použití stylů samy přečíslují. (Při velkých zásazích do struktury obsahu je nicméně lepší zkontrolovat, zda se na nadpisech či číslování nic nepokazilo.)

Už jsem viděla obsah generovaný ručně. Byla to hrůza. Nehledě k tomu, že stál jeho autora strašně moc času, nedal se použít k odkazu na příslušná místa v textu.

Nastavení stylu textu ve Wordu

Nastavení stylu (na kartě Domů – část Styly, vybereme si nadpisy, lze i upravit vzhled stylů).

Jak nastavit automatický obsah ve Wordu

Nastavení obsahu (postavíme kurzor na místě, kde má obsah být, pak vybrat na kartě Reference volbu obsah)

Některé školy mají na tvorbu bakalářek šablony, které jsou již naformátované tak, jak škola vyžaduje (nadpisy, typy číslování atd.). To je nejsnazší varianta, protože stačí šablonu použít. Někdy jsou požadované formáty jen popsané ve školních pokynech – pak si je musíte ve stylech nastavit sami.

4. SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO
 • V obsahu by mělo být co nejvíc klíčových slov, měl by být co nejkonkrétnější.
 • Měl by se vejít na jednu stránku a nadpisy na jeden řádek.
 • Nadpisy a obsah vygenerujte pomocí stylů a automatického obsahu, nikdy ne ručně.
 • Vždycky se řiďte školními pokyny, hledejte šablonu. Pokud ji škola nedodává, vyrobte si ji.
 • Mezi dvěma nadpisy musí být nějaký text.
 • Za nadpisem se nikdy nepíše tečka.

Zajímají vás další rady, jak napsat bakalářku? Stáhněte si zdarma e-book 3+1 stupeň k úspěšné bakalářce – Jak napsat bakalářku bez nervů, ztráty času a energie.

Komentáře