Pět rad, jak sjednotit text

Jednotný styl psaní textu požaduje v zadáních pro písemné práce většina škol. Některé dokonce uvádějí, že texty, které jednotné nejsou, mohou být vyřazené jako nevyhovující. Je tedy důležité se touto stránkou textu zabývat. Dodržet tento požadavek není  těžké, když si na to dáme pozor. Text psaný jednotným stylem rovněž mnohem lépe vypadá – jako elegantní člověk, který má sladěné oblečení.
V opačném případě je naopak podobný někomu, kdo si vezme sportovní tepláky, elegantní lodičky a blyštivou blůzku, tedy nic moc. V článku bych vám chtěla nabídnout pár tipů, jak tohoto sjednocení dosáhnout:

1. FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

Formátování textu je pro jednotný vzhled snad nejdůležitější – to znamená mít všude stejné fonty (třeba při kopírování textu nebo při špatném nastavení formátu se může stát, že najednou „odskočí“ celý odstavec do jiného fontu a vypadá to pak hrozně). Nadpisy a texty formátujte přes styly, nikoli nastavováním každého textu, protože se tak citelně snižuje riziko chyb (při manuálním nastavování každého nadpisu se velmi snadno vloudí chybka, nadpisy jsou pak každý jiný a nedodržují žádnou logiku). Rovněž si dejte pozor na to, abyste měli stejné typy nadpisůstejných typů kapitol – hlavní kapitola nadpis 1, podkapitola nadpis 2, další podkapitola nadpis 3 apod. Formáty v tomto článku víc rozebírat nemůžu, to by se z něj stala asi tlustá bichle. Možná se k nim dostanu někdy příště podrobněji.

Takhle by text vypadat neměl:

2. OZNAČENÍ AUTORA

V odborné práci si můžete vybrat, zda budete psát v tzv. autorském plurálu, tedy zjistili jsme, připravili jsme dotazník nebo v naší práci rozebíráme, v prosté ich formě, tedy zjistil jsem, připravil jsem dotazník a ve své práci rozebírám, případně v neosobním trpném rodě bylo zjištěno, v práci je rozebíráno / se rozebírá. Některé školy mají předepsané, jaký způsob mají studenti používat (např. neradi vidí autorský plurál, protože práci má vypracovávat každý sám), ale v zásadě jsou možné všechny. Jen je musíte sjednotit a neskákat v textu z jednoho způsobu do druhého. A ještě poznámka na závěr: když se někdo rozhodne používat neosobního trpného rodu, neznamená to, že musí používat trpný rod úplně na všechno. Taková věta V dotazníku bylo zjištěno, že většina věcí úkolů byla respondenty splněna hned ráno nezní příliš lákavě, že? Pokud napíši, že z dotazníku bylo zjištěno, že většinu úkolů splnili respondenti hned ráno, zní to přeci jen o něco lépe.

3. VÝČTY A SEZNAMY

Odrážky a seznamy jsou výborná věc, která má ve školních pracích (a nejen v nich) široké využití. Jsou přehledné, jejich sestavení často nevyžaduje příliš mnoho stylistických dovedností a text jimi alespoň opticky mírně „nakyne“.

V jejich zápisu ale musíme dodržovat několik základních pravidel:

1. Jestliže píšeme do výčtu celou větu, pak začneme velkým písmenem a skončíme tečkou.

2. Když píšeme jen bodový seznam, pak bude:

  • První bod velkým písmenem a na jeho konci čárka,
  • další bod malým písmenem a na jeho konci čárka,
  • po dalším bodu by mohl být i středník;
  • na konci výčtu je tečka.

A zase je důležité psaní sjednotit – nejlépe tak, že používáme buď větné, nebo bodové seznamy, oddělujeme buď středníkem, nebo čárkou (bodové seznamy) a používáme stejný typ odrážek a číselných seznamů (pokud nemá jejich odlišení nějaký zvláštní význam).

4. CITACE

Citace všeho druhu jsou nezbytnou součástí každé odborné práce a z jejich formálních náležitostí má leckdo těžkou hlavu. Nebudu je tady rozebírat podrobně, věnuji jim později samostatný článek. Zde se o nich zmiňuji proto, že je možné používat více systémů (především citací přímo v textu) a je nezbytné vybrat si jeden a ten v celém textu používat. Školy jednotný systém citací zpravidla vyžadují. V textu citujeme buď tzv. harvardským způsobem (tj. do závorky jméno autora, rok vydání knihy a strana), nebo pod čarou. Přímé citace v textu je doporučené psát kurzívou – není to ovšem povinné, ale opět musíme zvolit v celé práci jednotný způsob.

5. PSANÍ S/Z V PŘEJATÝCH SLOVECH

O psaní s/z v přejatých slovech jsem se už zmiňovala v článku Pět krátkých tipů, jak si svépomocí opravit text

To je tedy pár námětů na sjednocení textu. Pokud byste potřebovali s gramatickou a stylistickou podobou svých textů pomoci, ráda vám poradím a pomohu . Najdete mě rovněž na facebookových stránkách Veronika Ďuríčková – korektury textů.

.

Komentáře