Typografie 2 – Pomlčky a mezery

Tento článek je druhé pokračování typografické minisérie. Navazuje na článek Typografie – pár bodů na úvod.

MEZERY

  • Mezery patří za interpunkční znaménko, to znamená za tečku, čárku, otazník, vykřičník. Před ně naopak nepatří.

KOLIK ? (špatně, mezera před otazníkem) KOLIK? (správně)
TOLIK ! (špatně, mezera před vykřičníkem) TOLIK! (správně)

KOLIK PENĚZ?NEVÍM (špatně, mezera za otazníkem chybí)

  • Mezery nepatří dovnitř závorek, ale patří před a za závorku.

Napíšeme(v závorce) – takhle je to špatně (mezera před závorkou chybí)
Napíšeme ( v závorce ) – takhle je to taky špatně (mezera navíc)
Napíšeme (v závorce) – takhle je to správně

Pokud mezera někam patří, musí tam být právě jedna. Ne dvě nebo tři. Někdy se to docela obtížně pozná, protože při zarovnání do bloku jsou mezery různě dlouhé. Word zdvojenou mezeru zpravidla označuje jako chybu (modrou nebo zelenou barvou), ale také to není stoprocentní. Pokud chcete mít jistotu, nezbývá než na kartě wordovského dokumentu DOMŮ stisknout klávesu NETISKNUTELNÉ ZNAKY (vypadá jako obrácené P), všechny mezery zkontrolovat a zdvojené odstranit. Může to být piplačka, ale neměli byste tuto kontrolu „vypustit“.

TIP: Za číslicemi v datech jsou také mezery, protože tam jsou tečky. Často se v tom dělají chyby.

23. 6. 1997 (správný zápis data)

A JEŠTĚ JEDEN TIP: Sice to sem úplně nepatří, ale často vídám texty, kde jsou mezery před interpunkčními znaménky a autor se snaží zvýšit sdělení textu psaním více vykřičníků za sebou:

SDÍLEJTE TO !!!!

Nesdílejte nic. Touto formou jsou psané zpravidla hoaxy. A nepište více vykřičníků ani na facebook, natož do jiných textů.

POMLČKY A SPOJOVNÍKY

Pomlčka a spojovník vypadají podobně, ale jsou to rozdílné znaky. Nerozlišovat mezi nim je chyba.

SPOJOVNÍK

Spojovník je kratší než pomlčka, dá se napsat snadno, protože je na každé počítačové klávesnici (vedle pravého Shift). Patří do:

  • složených názvů, složených přídavných jmen či některých cizích slov (kuchař-číšník, propan-butan, modro-zelený, ping-pong…)
  • označení dělení slov na konci řádku
  • různých názvů a kódů (třeba chemických sloučenin nebo kódů ISBN knih)
  • odděluje spojku -li za slovesným tvarem (řekl-li, přijde-li, ví-li to…)

Nemá cenu vyjmenovávat a podrobně rozebírat všechny případy použití spojovníku a případných výjimek, jsou uvedené v Internetové jazykové příručce.

Zdali se píše takto, nikoliv zda-li (zda není sloveso, takže podobnost s výše uvedenými tvary je skutečně čistě náhodná).

POMLČKA

Pomlčka je delší než spojovník a na klávesnici není. Lze ji zapsat pomocí kódu

Levý alt + 0150

Na internetu jsou uvedené i další možné kombinace zápisu. Mají jedinou vadu – nefungují na noteboocích bez numerické klávesnice. Word většinou opravuje sám (pokud jsou okolo pomlčky mezery), případně je možné zvolit mapu znaků či metodu kopírování, o kterých jsem psala v minulém článku.

Kam patří pomlčka?

TIP: Ve většině případů platí, že pomlčka má kolem sebe mezery (před sebou i za sebou). Kde mezery nejsou, tam patří spojovník.

  • Pomlčka odděluje text (podobně jako čárka)
  • Používá se ve vyjádření rozsahu, intervalu – a tady se většinou píše bez mezer: 14–16 hodin, květen–září…
  • Když je rozpětí, interval vyjádřen víceslovnými pojmy, mezery se tam píšou: autobus Pardubice – Hradec Králové…

Nebudu zabíhat do dalších podrobností a opisovat pravidla, další informace o pomlčce opět v Internetové jazykové příručce.

Ať vám to dobře píše, vaše texty osloví čtenáře a mají úspěch. A kdyby se vám nechtělo dávat pozor na všechny mezery, pomlčky a spojovníky, dejte ke mně text na korekturu, já budu dávat pozor na vás.

Komentáře