Typografie – pár bodů na úvod

Typografická pravidla 1

Dobře napsanému textu nestačí jen pravopis a stylistika (a samozřejmě obsah), je třeba dodržovat i typografická pravidla. Ta pomáhají k tomu, aby text dobře vypadal, byl přehledný, lépe se četl a nevznikaly problémy při případném tisku. (A taky si na ně potrpí většina vedoucích a oponentů školních prací všeho druhu a za jejich nedodržení strhává úplně zbytečně body či hodnocení.)

Typografických pravidel je řada a jsou poměrně složitá, o elektronických dokumentech dokonce pojednává jedna celá norma  (ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (celá je k dispozici pouze placená).

Cílem článku není opisovat a citovat co nejvíc pravidel, protože pak by postrádal jakýkoli smysl. Zaměřím se na několik z nich a zkusím je popsat co nejjednodušeji. I tak je jich na jeden článek příliš mnoho, takže je budu psát do minisérie na pokračování. Teď už tedy k samotným pravidlům:

Výběr fontu do textu

Font může výrazně ovlivnit působení textu, protože působí na podprahové vnímání. O tom vědí více jiní než já, třeba stránka Psychologie fontů. Nicméně v každém případě by měl být font dobře čitelný, pokud je kombinujete navzájem, pak jen 2–3 (většinou stačí jen jeden a odlišit nadpisy velikostí a řezem) a velice šetřit s různými nakroucenými druhy.
A dát pozor na dostatečnou velikost. V bakalářkách jsou většinou fonty i velikosti předepsané, takže se to týká především článků a webových stránek.

Seznamy, odrážky a číslování

Pokud si vyberete nějaký styl odrážkových seznamů, měli byste u něj zůstat v celém dokumentu a neměnit ho. Tomuto tématu se podrobněji věnuji v článku PĚT RAD, JAK SJEDNOTIT TEXT. Číslice se v textu zpravidla píší v intervalu 1–10 slovy, vyšší hodnoty číslem (tj. 550 aj.). Psát všechno číslicí je vhodné u popisu grafů nebo obrázků (Sedm respondentů s názorem souhlasí, 14 nesouhlasí – tohle prostě nevypadá dobře). A číslicí by nikdy neměla začínat věta – čtenáře by to mohlo mást. V takovém případě prostě větu trochu přestylizujte, aby oním číslem nezačínala.

Styly, odstavce, nadpisy

Bez odstavců je text nepřehledný, nevypadá dobře, a především se špatně čte. Zhruba se dá říci, že na jednu ucelenou myšlenku by měl připadnout jeden odstavec. Mezery za odstavci můžeme nastavit v jejich vlastnostech (počet bodů rovný velikosti zvoleného fontu nastaví mezeru zhruba velikosti jednoho řádku).
Nadpisy musí být jednotné (nadpis určité úrovně psát stále stejně – stejným fontem, velikostí, číslováním). Jednotný vzhled zajistí styly ve Wordu, nepište je nikdy ručně. (Jsou ve Wordu na kartě Domů – Styly.)

Uvozovky

České uvozovky, které jsou v českém textu jedině správně, vypadají takto:
„UVOZOVKY“
Chyby v jejich zápisech vznikají především při kopírování textu, kdy se často zkopírují anglické, tedy obojí nahoře. 
″UVOZOVKY″
Word je zapisuje správně, ale v některých editorech se musí zapsat pomocí speciálních znaků.

Mapa znaků, speciální znaky

Některé znaky (KRÁT ×, které není malé IKS x, zmíněné uvozovky, spojovníky a pomlčky aj.) bohužel na klávesnici nenajdeme.
Dají se zapsat pomocí klávesových zkratek, jejichž seznam snadno najdete na internetu. Nebudu zde vypisovat, co jednotlivé zkratky znamenají, protože je to zbytečné a dá se snadno najít v těch návodech; horší ale je, že notebookům bez numerické klávesnice většina těchto zkratek nefunguje (nebo tak složitě, že je to prakticky nepoužitelné – aspoň já mám tu zkušenost). Některé věci pak fungují jen ve Wordu či Power pointu, zatímco jinde ne. 
Pomoci může mapa znaků, kterou má každý počítač (najde se v lupě menu START), odtud se dají zkopírovat.

TIP:
Když vím, že budu v textu nějaký takový znak potřebovat (nejlépe vícekrát), vložím si ho do wordovského souboru, který mám stále otevřený, a znak odtamtud kopíruji. Není to úplně systémové řešení, ale funguje a zdá se mi nejjednodušší.

Kdyby se vám nechtělo hlídat každé KRÁT a myslet na každou pomlčku,  můžete dát text na korekturu a já tyhle věci ohlídám za vás.

Další typografická pravidla si budete moci přečíst v následujícím článku z minisérie Typografická pravidla. Mezitím si můžete zdarma stáhnout a přečíst třeba JAK NA KOREKTURU E-BOOKU nebo check list CO ZKONTROLOVAT, NEŽ ODEVZDÁTE BAKALÁŘKU (rovněž zdarma).

Komentáře